Tin Nóng Về BDS

Đầu tư công năm 2021 tại Tỉnh Đồng nai

Kế hoạch đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai , Danh mục dự án trọng điểm năm 2021, gồm 11 dự án, cụ thể như sau

1417_nghiquye.docx Tải file
Scroll