Làm Đơn Khiếu Nại Bồi Thường Tái Định Cư

Làm Đơn Khiếu Nại Bồi Thường

Khi nhà nước thu hồi đất, nhà ở và đưa ra phương án bồi thường, tái định cư cho người dân. Nếu thấy, việc đưa ra các quyết định là không chính xác hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật thì người dân có quyền khiếu nại trực tiếp đến cơ quan ban hành quyết định

Quy trình dịch vụ làm đơn khiếu nại Cần chuẩn bị:

- Khiếu nại về diện tích đất đền bù

- Khiếu nại về xác định loại đất đền bù

- Khiếu nại về tài sản trên đất

- Khiếu nại về xuất tái định cư

 

Bước 01 : Tiếp nhận thông tin về nội dung làm đơn khiếu nại đền bù  

Gửi nhu cầu và các thông tin giấy tờ cần thiết qua zalo 0984 55 1234 – Email tri@qcdn.vn

Bước 02 : Chúng tôi phân tích nhu cầu trên góc độ pháp lý hiện hành để trả lời nhu cầu bạn muốn:  thực hiện được – không thực hiện được – thực hiện được nhưng mất nhiều thời gian và tài chính

Bước 03 : Đưa ra các giải pháp, cách thức giải quyết tối ưu, mức chi phí, thời gian xử lý

Bước 04 : Tiến hành xử lý giấy tờ

Bước 05 : Trao kết quả cho gia chủ

(Tham khảo mẫu đơn theo file đính kèm)

 

 

 

3212_donkhieu.docx Tải file

Bài viết khác:

Scroll