Làm Đơn Kiếu Nại cấp Giấy Tờ BDS

Làm Đơn Khiếu Nại Cấp giấy

Khi thực hiện quyền khiếu nại về đất đai một trong những việc đầu tiên người sử dụng đất phải chuẩn bị là soạn đơn khiếu nại. Dưới đây là cách viết đơn khiếu nại đất đai theo Luật Khiếu nại 2011

Quy trình dịch vụ làm đơn khiếu nại giấy tờ nhà đất

Các nội dung cần chuẩn bị :

VD : Vào khoảng thời điểm …giờ, Ngày ….. tháng …. năm ………, tôi có chuẩn bị và gửi hồ sơ về việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm …….) tới Văn phòng đăng ký đất đai/Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất làm thủ tục cấp sổ đỏ mới/sang tên và cấp Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đai cho thửa đất số ….. tờ bản đồ thửa đất số …… có toàn bộ diện tích là …… m2 , địa chỉ hiện nay ở tại ………………….. được chuyên viên công tác ………….. tiếp nhận và xử lý.

Tuy nhiên quãng thời gian đó đến nay, đã rơi vào khoảng …… ngày kể từ ngày tiếp nhận toàn bộ hồ sơ của tôi được tiếp nhận/ thực hiện nộp các lệ phí theo tờ biên lai số …… ngày … tháng … năm ….,đến nay tôi vẫn chưa được cấp về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( hay sổ đỏ).

 

Bước 01 : Tiếp nhận thông tin về nội dung làm đơn khiếu nại cấp sổ 

Gửi nhu cầu và các thông tin giấy tờ cần thiết qua zalo 0984 55 1234 – Email tri@qcdn.vn

Bước 02 : Chúng tôi phân tích nhu cầu trên góc độ pháp lý hiện hành để trả lời nhu cầu bạn muốn:  thực hiện được – không thực hiện được – thực hiện được nhưng mất nhiều thời gian và tài chính

Bước 03 : Đưa ra các giải pháp, cách thức giải quyết tối ưu, mức chi phí, thời gian xử lý

Bước 04 : Tiến hành xử lý giấy tờ

Bước 05 : Trao kết quả cho gia chủ

 

 

Lưu ý: Các trường hợp cụ thể không được tiến hành cấp sổ đỏ theo quy định tại Điều 19 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

- Người đang tiến hành quản lí, sử dụng về đất nông nghiệp thuộc của quỹ đất công ích trong xã, phường, thị trấn;

- Người thuê, thuê lại thửa đất của người đã sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại miếng đất của các nhà đầu tư về lĩnh vực xây dựng, kinh doanh về kết cấu các cơ sở hạ tầng trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu về công nghệ cao, khu chủ yếu về kinh tế;

- Người nhận khoán thửa đất trong các khu vực nông trường, lâm trường, doanh nghiệp về nông, lâm nghiệp,các ban quản lí về rừng phòng hộ, ban quản lý về rừng đặc dụng;

- Người đang sử dụng đất nhưng không đủ các điều kiện để tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu các loại nhà ở và tài sản giá trị khác gắn liền với thửa đất;

- Người sử dụng đất đã có đủ điều kiện để tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất, quyền sở hữu các loại nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo về việc quy hoạch hoặc quyết định thu hồi đất của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực này;

- Tổ chức, UBND của cấp xã cấp được Nhà nước giao đất mà không tiến hành thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình công cộng bao gồm các hạng mục đường giao thông, công trình để dẫn nước, dẫn chất xăng, dầu, khí, đường dây để truyền tải điện lưới, truyền dẫn các thông tin, loại hình khu vui chơi giải trí ngoài trời; nghĩa trang, nghĩa địa mà không nhằm vào các mục đích kinh doanh khác.

 

1664_donkhieu.docx Tải file

Bài viết khác:

Scroll