Làm Sổ Chung Nhiều Người Đứng Tên

Quy Trình làm sổ chung đứng hai người tên hoặc nhiều người trên sổ nhà đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  ghi tên của cả hai người hoặc nhiều người. Mỗi người sẽ đựo cấp một Giấy chứng nhận

Quy trình dịch vụ làm giấy tờ nhà đất

Bước 01 : Tiếp nhận thông tin về dịch vụ làm sổ hồng, sổ đỏ mà quý khách muốn thực hiện cho nhiều người

Gửi nhu cầu và các thông tin giấy tờ cần thiết qua zalo 0984 55 1234 – Email tri@qcdn.vn

Bước 02 : Chúng tôi phân tích nhu cầu trên góc độ pháp lý hiện hành để trả lời nhu cầu bạn muốn:  thực hiện được – không thực hiện được – thực hiện được nhưng mất nhiều thời gian và tài chính

Bước 03 : Đưa ra các giải pháp, cách thức giải quyết tối ưu, mức chi phí, thời gian xử lý

Bước 04 : Tiến hành xử lý giấy tờ

Bước 05 : Trao kết quả cho gia chủ

Scroll