Làm Bảng Vẽ Chia Lô

Làm Bảng Vẽ Chia Lô và Đo cấm móc

Bạn có nhu cầu tách một phần đất để bán hoặc tách một mảnh đất thành nhiều mảnh nhỏ để tiện cho việc mua bán, cho tặng trong giao dịch

  • Phân lô sỗ chung
  • Phân lô sỗ riêng
  • Phân lô giấy tay

Chúng tôi sẽ thực hiện cho bạn theo các bước sau:

Công việc thực hiện

Lập bảng vẽ phân tách mảnh đất theo yêu cầu của bạn

Đo cấm móc theo theo bảng vẽ và thực trạng của mảnh đất

 

Quý khách tiếp cận dịch vụ theo các bước sau:

Bước 01 : Tiếp nhận thông tin về dịch vụ theo nhu cầu quý khách muốn thực hiện như (tách thửa, lên thổ, hợp thửa, xin GPXD,…..)

Gửi nhu cầu và các thông tin giấy tờ cần thiết qua zalo 0984 55 1234 – Email tri@qcdn.vn

Bước 02 : Chúng tôi phân tích nhu cầu trên góc độ pháp lý hiện hành để trả lời nhu cầu bạn muốn:  thực hiện được – không thực hiện được – thực hiện được nhưng mất nhiều thời gian và tài chính

Bước 03 : Đưa ra các giải pháp, cách thức giải quyết tối ưu, mức chi phí, thời gian xử lý

Bước 04 : Tiến hành xử lý giấy tờ

Bước 05 : Trao kết quả cho gia chủ

Bài viết khác:

Scroll