Làm Đơn Khiếu Nại Bồi Thường Tái Định Cư

Hiển thị 1 đến 10 của 2 tin
  • Làm Đơn Khiếu Nại Bồi Thường

    Khi nhà nước thu hồi đất, nhà ở và đưa ra phương án bồi thường, tái định cư cho người dân. Nếu thấy, việc đưa ra các quyết định là không chính xác hoặc không phù hợp với quy định của pháp luật thì người dân có quyền khiếu nại trực tiếp đến cơ quan ban hành quyết định
    3212_donkhieu.docx Xem thêm
  • Đo Đạc Địa Chính

    Đo đạc địa chính là một trong những phần cực kỳ quan trọng trong toàn bộ quá trình xây dựng công trình- đảm bảo cho công trình được xây dựng đúng kích thước hình học và đúng vị trí thiết kế. Hơn thế nữa công tác trắc địa còn hỗ trợ công tác thi công diễn ra nhanh chóng và chính xác hơn rất nhiều so với việc thi công từ kinh nghiệm thực tiễn mà không có những thông số chính xác. Chính vì vậy mà việc tuần thủ nghiệm ngặt quy trình đo đạc địa chính là hết sức cần thiết.
    Xem thêm
Scroll