NẠC VAI BÒ 65 - ALLANA

NẠC VAI BÒ 65 - ALLANA

90,000 VND/ 1 kg.
Không bán hoặc không có sẳn
THỰC PHẨM TOÀN CẦU FOODS Chuyên cung cấp thực phẩm đông lạnh nhập khẩu Phone: 0984551234
Không có thông tin khác

NẠC VAI BÒ 65 - ALLANA

Đặc điểm nổi bật
Đang hiện thực

Sản phẩm tương tự