giới thiệu

giới thiệu

  • 2020-07-06 11:07:10
  • 17
Trong mỗi buổi phỏng vấn, điều đầu tiên mà bạn được yêu cầu thông thường là hãy tự giới thiệu bản thân. Làm thế nào để trình bày bài giới thiệu bản thân mẫu ấn tượng? Việc tự giới thiệu về cơ bản là để... Read more
CÀ PHÊ VÀ ESPRESSO: KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

CÀ PHÊ VÀ ESPRESSO: KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

  • 2020-06-04 09:15:38
  • 17
Đó là sự khác biệt đơn giản nhất giữa 2 dạng đồ uống này – trong đó cả hai đều bắt đầu từ chung một nguồn là – hạt cà phê. Sự khác biệt chủ đạo giữa “espresso” và “cà phê&r... Read more