Tin Nóng Về BDS

 
 • Cách tính thuế chuyển mục đích sử dụng lên đất ờ
 • Phê duyệt giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành
 • Đầu tư công năm 2021 tại Tỉnh Đồng nai
 • Đất nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ thì có được chuyển nhượng không?

Tách Thửa Làm Sổ Nhà Đất

 
 • Điều kiện tách thửa đất ở tại Đồng Nai
 • Điều kiện tách thửa đối với đất nông nghiệp ở Đồng Nai
 • Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
 • Quy Định Tách Thửa Đất Tại Đồng Nai

Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất

 
 • Phí chuyển mục đích sử dụng đất
 • Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất với tổ chức
 • Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân
 • Chuyển mục đích sử dụng đất: Hồ sơ, thủ tục và chi phí phải nộp

Làm Sổ Chung Nhiều Người Đứng Tên

 
 • Góp vốn mua chung BDS phải kèm hợp đồng góp vốn mua chung
 • Mua đất sỗ chung tránh trường hợp mua qua giây viết tay

Xin Giấy Phép Xây Dựng

 
 • Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng
 • Quy Định Các Công Trình Phải Xin Phép Xây Dựng
 
 
 
 
 
Scroll